Hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường mới nhất

Lap-ke-hoach-bao-ve-moi-truong-1.jpg

Chia sẻ lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường đúng giai đoạn

Vậy lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Loại hồ sơ này với thay đổi gì so với mẫu bản cam kết bảo vệ môi trường cũ trước ấy hay không? Dựa vào luật bảo vệ môi trường 2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP trong đấy có sự thay đổi về tên gọi của bản hồ sơ môi trường cam kết bảo vệ môi trường thành kế hoạch bảo vệ môi trường.
Đọc thêm bài viết dưới đây để hiểu rõ thêm về vấn đề này nhé.

Tiến hành khảo sát về kế hoạch bảo vệ môi trường

kế hoạch bảo vệ môi trường

Từ lúc bản cam kết bảo vệ môi trường được thay đổi thành bản kế hoạch bảo vệ môi trường thì LightHouse đã nhận được phần lớn những câu hỏi liên quan đến vấn đề khảo sát hồ sơ môi trường mới này. Sau đây là một số câu hỏi mà chúng tôi đã thu thập và giải đáp rõ hơn.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Vì sao cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

– Trường hợp nào phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

– Lập kế hoạch bảo vệ môi trường phải căn cứ điều gì ?

– Hồ sơ nào nhu yếu để lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

– Quy trình thực hiện kế hoạch ra sao ?

– Cơ quan thẩm định có trách nhiệm như thế nào trong vấn đề phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường này?

Chúng tôi sẽ trả lời hầu hết những câu hỏi trong bài viết sau đây.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Vì sao bắt buộc lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

Kế hoạch bảo vệ môi trường: Căn cứ vào luật bảo vệ môi trường 2014, của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, kế hoạch môi trường là tên gọi mới nhằm để thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2005), được tiến hành thực hiện kể từ ngày 01/01/2015 này.

– Đây là loại hồ sơ pháp lý mang tính ràng buộc trách nhiệm giữa công ty đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, nhận xét và dự đoán những ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong quá trình thực hiện và hoạt động dự án. Từ đấy công ty có thể cất nhắc được những phương pháp phù hợp nhất để bảo vệ môi trường trong từng quá trình hoạt động cũng như quá trình thi công các công trình lớn, nhỏ.

Thi hành quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dtm cho tổ chức môi trường trước khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

kế hoạch bảo vệ môi trường

 

– Hồ sơ môi trường này chỉ lập một lần trước khi tiến hành triển khai dự án.

Tại sao doanh nghiệp nên lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

– Lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường để thực hiện tốt được các vấn đề sau:

+ Thực hiện chế độ lớn mạnh kinh tế – xã hội đi đôi với việc bảo vệ môi trường

+ Tiến hành đánh giá, dự báo trước các ảnh hưởng của dự án tới môi trường, từ đấy có những biện pháp nhằm giảm thiểu – xử lý những ảnh hưởng xấu đến môi trường, thực hiện công tác tốt bảo vệ môi trường

+ Hợp thức hóa công đoạn hoạt động của doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý về việc liên quan tới lập kế hoạch bảo vệ môi trường

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được ban hành vào ngày 23/06/2014, được triển khai kể từ ngày 01/01/2015;

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được ban hành vào ngày 14/02/2015 theo Nghị định của chính phủ quy định về chiến lược bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá ảnh hưởng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, tấn công giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

những giả dụ cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Những đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Căn cứ vào nghị định số 18/2015/NĐ-CP được quy định về đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

– Dự án đầu tư mới, đầu tư mới mở rộng quy mô, nâng cao công suất những cơ sở cung ứng, kinh doanh, dịch vụ ko thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này;

– Phương án đầu tư phân phối, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư và mở rộng quy mô, nâng cao công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ko thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18 và đồng thời không thuộc Phụ lục II trong Nghị định này.

– Chủ dự án, chủ cơ sở đầu tư của các đối tượng quy định tại Khoản một Điều 18 nên đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan với thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định này.

– Trường hợp các dự án, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, công nghệ, dịch vụ nằm trên địa bàn từ 2 (02) tỉnh trở lên, việc triển khai đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện 1 trong những Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.

Nếu chẳng hề lập kế hoạch bảo vệ môi trường
– Danh mục 12 đối tượng chẳng cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

1. Đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn; những hoạt động tư vấn; chuyển giao công nghệ; dạy nghề, đào tạo khoa học, kỹ năng quản lý; chế tạo thông tin; tiếp thị, xúc tiến đầu tứ và thương mại.

2. cung ứng, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, chế tạo phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động truyền hình; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.

3. Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không với địa điểm cố định.

4. Dịch vụ thương mại, marketing những sản phẩm, hàng hóa dùng, đồ gia dụng.

5. Dịch vụ ăn uống sở hữu quy mô dung tích siêu thị phục vụ dưới 200 m2.

6. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.

7. Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

8. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật hoang dã mang quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50 m2; nuôi trồng thủy hải sản trên quy mô diện tích nhỏ hơn 5.000 m2 mặt nước.

9. Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp quy mô cá nhân, hộ gia đình.

10. Trồng khảo nghiệm những loài thực vật quy mô dưới một ha.

11. Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

12. Xây dựng văn phòng khiến việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ hơn 500 m2 sàn.

– Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan sở hữu thẩm quyền quy định tại Khoản một Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

– những chủ dự án, đầu bốn nằm trong danh sách đã lập tấn công giá tác động môi trường hoặc đã phê duyệt lên tiếng chấm dứt ĐTM không nằm trong mục này.

ví như đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường

– Những công ty đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường cần lập và đăng ký lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường trong các nếu sau:

+ ko triển khai thực hiện trong thời gian đã cam kết

+ Thay đổi địa điểm thực hiện dự án

+ Thay đổi quy mô, quy trình sản xuất.

Lưu ý: nếu nhà hàng đã lỡ đi vào hoạt động trước ngày 1/4/2015 mà chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường thì bắt buộc tiến hành lập bổ sung đề án bảo vệ môi trường đơn thuần để tránh vi phạm pháp luật.

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường triển khai theo:

1. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường mang trang bìa và đề nghị về nội dung thực hiện theo dòng tương ứng quy định tại những Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

b) 1 (01) lên tiếng đầu bốn hoặc phương án chế tạo, marketing, dịch vụ.

2. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trực thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường mang đề nghị về cấu trúc và nội dung theo cái quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT;

b) 1 (01) công bố đầu bốn hoặc phương án phân phối, marketing, dịch vụ của chủ dự án.

3. giả dụ đăng ký lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại các cơ quan được ủy quyền thì hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng có hồ sơ đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

– Nhận xét các tình trạng môi trường ở khu vực xung quanh như: thăm dò thu thập các số liệu về quy mô dự án, khảo sát điều kiện tự nhiên sinh thái – kinh tế – xã hội có liên quan đến dự án.

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, chất thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại phát sinh trong công đoạn hoạt động của dự án.

– Khảo sát mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các khía cạnh tài nguyên môi trường.

– Liệt kê và đánh giá các biện pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

– Lập các công văn, hồ sơ yêu cầu phê duyệt Dự án.

– Kiểm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

– Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.

– Tiếp nhận và xử lý các kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ dự án, các chủ cơ sở phân phối, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án, phương án chế tạo, kinh doanh, dịch vụ.

– Phối hợp có chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở cung cấp, marketing, dịch vụ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xử lý sự cố môi trường xảy ra trong công đoạn thực hiện dự án, phương án cung cấp, kinh doanh, dịch vụ.

Trường hợp mà công ty có nhu cầu lập kế hoạch bảo vệ môi trường, hãy liên lạc ngay cùng chúng tôi theo thông tin dưới đây để được cung ứng và tư vấn miễn phí.

Xem thêm: https://sites.google.com/site/baocaogiamsatmoitruong000/

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Hotline: 0918.01.9001 (Mrs. Hoài Ân) – 0917.74.2006 (Mr. Quốc Vương)
Email: vonguyenhoaian.mt @gmail .com quocvuongbach.mt @gmail .com
Địa chỉ: 27 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Top
I L O V E H O M E . N E T